lördag 23 mars 2013

Vattenkraft

I dagens Borås Tidning kan man läsa att Buttorps Kraft åter igen vill ansöka om att bygga ut Buttorps strömmar till förmån för vattenkraft

Buttorp strömmar


Ofta marknadsförs vattenkraft som ett miljövänligt alternativ. "Grön el" används ofta i dessa sammanhang. Enligt Konsumentverket kan ordet "miljövänlig" bara betyda något som förbättrar eller åtminstone inte skadar miljön. 
För att få använda ett sådant begrepp i reklamen måste man kunna styrka att produkten, om man granskar den "från vaggan till graven", kan förbättra, eller åtminstone inte skada miljön. Flera energibolag har fällts just för att man använder dessa begrepp.

Att bygga ut strömmande vattendrag till förmån för vattenkraft påverkar miljön negativt. Det påverkar hela ekosystemet i området även om det gäller ett litet minikraftverk.

Varje sekund, varje dag strömmar vattnet, med vattnet följer näring, frön, insekter, vandringsfiskar och djurliv i en kedja som är livsnödvändig för miljön. Vid oreglerade vattendrag finner man en av de mest artrikaste miljöerna i naturen vilket lockar fåglar, insekter och annat djurliv. Genom att bygga vattenkraft påverkar man ekosystemet och vissa fall ödelägger man det helt.

Skulle ett beslut om att godkänna ett vattenkraftverk i Buttorp skulle det inte enbart innebära spiken i kistan för Ätranöringen utan också slutet för en biologisk mångfald och en minskad natur och fritidsturism i området.

Spiken i kistan?

Den 8 april kl 18.30 hålls ett information- och samrådsmöte i Medborgarhuset i Sexdrega där Buttorps kraft kommer att informera om ansökan om att bygga ett vattenkraftverk i Buttorp. 

Vi uppmanar alla som vill värna om strömmarna att komma!


 


Inga kommentarer :

Skicka en kommentar