onsdag 27 februari 2013

Sex tips för fjällfisket

Såhär i tider av brasfiske är det många som sitter lutade över fjällkartan med pannan i djupa veck och planerar sommarens fjälltur. Tänkte därför dela med mig av mina sex viktigaste tips för ett lyckat fjällfiske.

Röding från kirunafjällen


1: Åk tidigt.
Förr sas det alltid att man inte skulle åka  innan de två sista veckorna i Juli. Tiderna förändras och så också klimatet sägs det. Själv försöker jag numera alltid åka så tidigt man bara vågar. Visst finns det risk för höga flöden men också en stor chans på jackpot på ofiskade sträckor/sjöar. Det är alltid bra att vara först på plats! I områden med grunda sjöar värms vattnet snabbt upp och fisken är rejält aktiv redan tidigt. Men kläckningarna då, kanske någon invänder. Visst kan insektlivet vara lite sparsamt men prickar du den första lilla värmen kan du få uppleva ditt livs fiske.

Kirunafjällen sista veckan i juni
 
2: Alternativ.
Flödena i fjällvärlden är ofta lynniga. Se alltid till att välja ett område med alternativa vatten inom rimligt avstånd. Många är de fjällfiskare som slitigt sitt hår över dåligt fiske till följd av högt vattenstånd och med få alternativa vatten i närheten.

3: Ignorera aldrig småvattnen.
Många går förbi fjällets små tjärnar och sjöar i tron om att de är fisklösa. Gör inte det! Ofta är det tvärtom dessa små pärlor som bjuder på fjällveckans överraskning. Ofta innehåller de mer mat än den genomsnittliga karga fjällsjön och utgör en fin uppehållsplats sommartid för röding och öring. När jag för något år sedan sprang på ett gäng som fiskat vid ett av mina favoritställen i Kirunafjällen frågade jag dem om de inte testat "Akvariet", en liten pöl som låg bara ett par hundra meter från gängets lägerplats. Fick ett nekande svar, de hade harvat på i områdets lite större sjöar med rätt klent resultat. Föga anande de att de missat områdets absolut bästa sjö...

En av fjällvärldens okända pärlor


4: Kasta mindre, fiska mer.
Detta gäller rent generellt och är inget specifikt för fjällfisket. Dock är det än viktigare här med klara vatten och skygg fisk. Kasta mindre, fiska mer! Ibland när man observerar andra fiskare undrar man om de verkligen är ute efter att få fisk eller om man rätt och slätt är ute på någon slags kastövning. Kast efter kast avverkas i rasande takt och sen undrar man varför fisken håller sig utom kasthåll...
Tag tid på dig, observera och vänta ut fisken. Ett kast räcker många gånger.

Tålamod lönar sig. Andreas drillar fin kiloröding

5: Förläng tafsen
Detta är en mycket viktig lärdom som jag dragit. Fiska med så lång tafs som du tycker dig kunna hantera.  Det kommer ge utdelning. Personligen väljer jag oftast också bort öglor mellan tafs och fluglina vid fjällfisket då jag tycker det stör i allt för hög grad.

Sol, vindstilla och stor vakande fisk. Mission impossible?
 
6: Tänk stort på rödingen.
När jag åkte på mitt första fjällfiske till Norge någon gång i början av 90-talet var jag grön som flugfiskare. Jag sög åt mig allt som stod skrivet, särskilt det där om att rödingfisket skulle bedrivas med mikroskopiska flugor. Så var jag också en rätt kass rödingfiskare de första åren , i bästa fall medioker. Visst fiskar jag fortfarande med småflugor men 20 år senare har man ändå blivit en rätt hygglig rödingfiskare och min största lärdom är att tänka stort på rödingen. När jag började fiska med stora streaking caddis och torrflugefiskade muddlers utvecklade sig mina fångster i en mycket positiv riktning.

Rödingen tog på en torr muddler
 
Foton: Tommy Strandberg,  Leif Bengtsson och Anders Olsson.

tisdag 26 februari 2013

Gamla och nya favoriter

Trots att askarna är sprängfulla med allehanda mönster visar det sig allt som oftast när säsongen skall summeras att ett relativt litet antal mönster fått det största förtroendet. Vissa är gamla trotjänare som varit med sen tidernas begynnelse medan andra är nyare bekantskaper som slagit sig in bland de mer betrodda.

En av de favoriter som tillkommit i min flugask på senare år är den eminenta öringflugan Royal Coachman trude. En riktig öringmagnet både i strömmande vatten och i sjö. Testa den och du kommer inte att bli besviken!

Royal Coachman trude
Jag binder mönstret enligt följande.
 Krok: 8-14
Bindtråd:  Svart
Stjärt: Guldfasan tippet
Kropp: Påfågelherl och röd dubbing
Hackel: Tupp brun
Vinge: Kalvsvans vit

 

söndag 24 februari 2013

Socialt fiske

Idag var det trevligt socialt fiske och korvgrillning på sjön med Jimmy, Anders, Christian, Lasse och Leif med son
Anders visar sig vara mästare på att fixa grillglöden


Fisket gick väl sådär, men det var gött tjöt vid lägerelden :)


Jimmy visar fingerfärdighet

Trots att det är ganska mycket snö, tjocka isar och svinkallt är det faktiskt inte långt kvar till våren! 

Sjön Såken en fin dag

måndag 18 februari 2013

Längtan

Så här mitt i februari kan det kännas dystert och väldigt långt till tiden för sländornas dans i strömmar och i sjöar. När jag tittar igenom mina gamla bilder från ån väcks längtan till liv!


Danica kläcker i stora antal i slutet på maj och i början av juni
Att se stor öring ta sländor som sakta driver nedströms
kan göra flugknytning till en svår konstHar man lyckan med sig kan man komma i kontakt med stor öring
  

Från och med den 1 maj till den 16 juni öppnar vi strömmarna i Ätran för provfiske. Man kan lösa dagkort för 300 kr. 100 kr får man tillbaka när man lämnar in en fullständig rapport. Rapporten är obligatorisk även om fångst uteblir. Intäkterna går till fiskevård- och restaureringsåtgärder.
5 kort per dag. Är man ett kompisgäng med fler än 5 går det att lösa.

Här kan du se vilka datum som finns tillgängliga!

 

söndag 17 februari 2013

Rekognisering i Lillån

Idag gick Christian, Anders och jag ut på en rekognoseringstur i Lillån. Som många andra strömmande vattendrag i vårt land är Lillån reglerad av ett vattenkraftverk. Lillån är en av de viktigaste reproduktionslokalerna i området för Ätranöring. Tyvärr så har man röjt ån på sten vilket har förstört lekområdena för öringen. Under de senaste åren har vi lagt ut lekgrus och lagt tillbaka storsten för att skapa de bästa förutsättningarna för öringen och andra arter.
Anders blickar ut över en sträcka i ån som är restaurerad


Det finns en hel del jobb kvar att göra. Många stora stenar har av grävmaskin lyfts ur ån. Dessa vill vi lägga tillbaka. Till sommaren planerar vi att göra en större insats. Är du intresserad av att hjälpa till kan du höra av dig!

En nacke nedan en djupare hölja som skapar fina ståndplatser

En sträcka av ån som tidigare gick lugn och trög

Välkomna till bloggen Fiske i Hillared!


Fiske i Hillared drivs av fyra fiskevårdsområden, Forsa-Veka, Veka- Buttorp, Såken och Läggared. 

Karta över fiskevårdsområdena


 Tillsammans med Svenljunga kommun driver vi ett projekt med målsättningen att skapa ett 3 mil långt sammanhängande öringvatten i Ätran från Forsa i Tranemo kommun till Ljungafors utanför Svenljunga samhälle.

 
Då Ätran är utpekat som ett av dom värdefullaste reproduktionsområdena för insjööring i Västra Götalands län är målet med projektet är att få ett tre mil långt sammanhängande öringvatten med biflöden som är lämpliga lekområden. Detta görs genom att förbättra lek- och uppväxtbiotoper för öringen, samt att åtgärda de vandringshinder som finns. Med dessa åtgärder hoppas projektet att få en stark och livskraftig stam av ätranöring.

Lekgrus läggs ut i Lillån   
 De senaste åren har öringstammen minskat. Stödutsättning av odlad Ätranöring har gjorts, men det har egentligen inte bidragit med att stärka öringstammen. Öringens lekområden har med tiden försvunnit eller förstörts. Det krävs insatser att återskapa öringens reproduktionslokaler. 
En fin öring återutsätts

 
 Fiskevårdsplan
1990 skapades en fiskevårdsplan av de berörda fiskevårdsområdena mellan Forsa i Tranemo kommun och Ljungafors utanför Svenljunga

 
2003 tog fiskevårdsområdena kontakt med kommunen för att inleda ett samarbete att rädda Ätranöringen. 2008 tog man gemensamt fram en åtgärdsplan för öringen i Ätrans huvudfåra och dess biflöden. Genom att skapa förutsättningar för öringens överlevande bidrar man också till ett fungerade ekosystem där andra arter som musslor, insekter, fåglar, mossor, lavar och växter trivs.

Idag råder totalt fiskeförbud i forsarna samt öringfiskeförbud från Forsa till Ljungafors.

Provfiske i strömmande vatten
Från den 1/5-16/6 öppnas strömmarna för provfiske.


För mer information kontakta:

Christian Lindgren, Vallmovägen 6, Hillared, 033 41 43 28
Anders Olsson, Läggaredsvägen 13, 0730 44 35 36

Tommy Williamson 0705 28 20 56
Paul Svensson 0704 55 11 95