lördag 21 februari 2015

På spaning vid lekbäcken

 Nytt år och nya fiskevårdsinsatser. Idag var det dags att reka den fina skogsbäcken inför årets fiskevård. Den har ett varierat lopp med fina strömsträckor, många djuphålor och den slingrar sig långt upp i skogen

Skogsbäcken
Paul och Christian diskuterar åtgärder

Med jämna mellanrum skrämmer vi upp mindre öringar som pilar iväg med stor fart. Vi identifierar en del fina sträckor med naturligt lekgrus som lätt kan krattas fram. Det som saknas är framförallt uppväxtområden nedströms lekbäddarna.

Lekområde

Naturligt lekgrus i rätt storlek


Inga kommentarer :

Skicka en kommentar