söndag 17 februari 2013

Rekognisering i Lillån

Idag gick Christian, Anders och jag ut på en rekognoseringstur i Lillån. Som många andra strömmande vattendrag i vårt land är Lillån reglerad av ett vattenkraftverk. Lillån är en av de viktigaste reproduktionslokalerna i området för Ätranöring. Tyvärr så har man röjt ån på sten vilket har förstört lekområdena för öringen. Under de senaste åren har vi lagt ut lekgrus och lagt tillbaka storsten för att skapa de bästa förutsättningarna för öringen och andra arter.
Anders blickar ut över en sträcka i ån som är restaurerad


Det finns en hel del jobb kvar att göra. Många stora stenar har av grävmaskin lyfts ur ån. Dessa vill vi lägga tillbaka. Till sommaren planerar vi att göra en större insats. Är du intresserad av att hjälpa till kan du höra av dig!

En nacke nedan en djupare hölja som skapar fina ståndplatser

En sträcka av ån som tidigare gick lugn och trög

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar