söndag 17 februari 2013

Välkomna till bloggen Fiske i Hillared!


Fiske i Hillared drivs av fyra fiskevårdsområden, Forsa-Veka, Veka- Buttorp, Såken och Läggared. 

Karta över fiskevårdsområdena


 Tillsammans med Svenljunga kommun driver vi ett projekt med målsättningen att skapa ett 3 mil långt sammanhängande öringvatten i Ätran från Forsa i Tranemo kommun till Ljungafors utanför Svenljunga samhälle.

 
Då Ätran är utpekat som ett av dom värdefullaste reproduktionsområdena för insjööring i Västra Götalands län är målet med projektet är att få ett tre mil långt sammanhängande öringvatten med biflöden som är lämpliga lekområden. Detta görs genom att förbättra lek- och uppväxtbiotoper för öringen, samt att åtgärda de vandringshinder som finns. Med dessa åtgärder hoppas projektet att få en stark och livskraftig stam av ätranöring.

Lekgrus läggs ut i Lillån   
 De senaste åren har öringstammen minskat. Stödutsättning av odlad Ätranöring har gjorts, men det har egentligen inte bidragit med att stärka öringstammen. Öringens lekområden har med tiden försvunnit eller förstörts. Det krävs insatser att återskapa öringens reproduktionslokaler. 
En fin öring återutsätts

 
 Fiskevårdsplan
1990 skapades en fiskevårdsplan av de berörda fiskevårdsområdena mellan Forsa i Tranemo kommun och Ljungafors utanför Svenljunga

 
2003 tog fiskevårdsområdena kontakt med kommunen för att inleda ett samarbete att rädda Ätranöringen. 2008 tog man gemensamt fram en åtgärdsplan för öringen i Ätrans huvudfåra och dess biflöden. Genom att skapa förutsättningar för öringens överlevande bidrar man också till ett fungerade ekosystem där andra arter som musslor, insekter, fåglar, mossor, lavar och växter trivs.

Idag råder totalt fiskeförbud i forsarna samt öringfiskeförbud från Forsa till Ljungafors.

Provfiske i strömmande vatten
Från den 1/5-16/6 öppnas strömmarna för provfiske.


För mer information kontakta:

Christian Lindgren, Vallmovägen 6, Hillared, 033 41 43 28
Anders Olsson, Läggaredsvägen 13, 0730 44 35 36

Tommy Williamson 0705 28 20 56
Paul Svensson 0704 55 11 95
Inga kommentarer :

Skicka en kommentar