lördag 13 april 2013

Röjning i lekbäcken

I förra helgen gick Christian, Anders och jag på öringsafari i en liten bäck vi spanat in en längre tid. Idag var det dags att röja de många hinder som ligger i ån i form av träd som ramlat ner och samlar upp ännu mer bråte så att det på vissa ställen blir svårt för öringen att passera. Dessutom bromsar dessa hinder strömmen.

Anders som är en flitig arbetsmyra hade röjt sin trädgård på sly som väl kan användas för att förstärka och anlägga nya strandbrinkar. Detta kan man läsa om i Fiskejournalen



Dessa buntar av sly samlar sediment och blir samtidigt ett tillhåll för diverse insekter. På platser det det finns ont om sten vilket fallet är i vissa delar av denna å fungerar dessa buntar bra där man vill leda strömmen och skapa strömkanter.

Även denna dag ser vi öringar pila iväg när vi närmar oss strandkanten. Något som är lite oroande är det lager av rödbrunt sediment som lagt sig på botten.



På denna sträcka där vattnet går lite lugnare vill vi göra ån något smalare för att öka strömhastigheten nedströms



Här förlänger vi sandbanken med buntarna av sly.


Strömhastigheten ökar och det tar ingen lång stund innan sedimentet spolas ned av strömmen och vit fin sand framträder. Vi tackar Fiskevårdsnätverket i Göteborg för detta tips!



Vi fortsätter nedströms och tar bort flera hinder. Bäcken får en helt annan fart. Vi passar också på att lägga ut sten som bilder nackar och ståndplatser.

Här låg ett stort träd med sina grenar längs med ån. Här var det totalt stopp och vattnet gick trögt här. När vi med mycket möda och besvär sågat av grenarna och tagit bort allt bråte som fastnat i grenarna fick vi se en riktig trevlig liten ström!

 När vi vandrar tillbaka uppströms ser det ju riktigt trevligt ut i bäcken. På långa sträckor kan vi se ljus sand istället för det rödbruna sediment som låg där tidigare. Detta var ett litet annorlunda lördagsnöje och vi ser fram mot fler :)





1 kommentar :

  1. Det gjorde vi bra Paul! Fin bildserie du fick till där. Nu skall det bli jäkligt kul att fixa sträckan uppströms.

    SvaraRadera